Schulleitung

Frau OStDin Karin Moritz (Schulleitung)

Herr StD Akim Akodad (Stellvertreter der Schulleitung)

Frau StDin Julia Mittenzwei (Mitarbeiterin in der Schulleitung)

Frau StDin Margit Liemer (Mitarbeiterin in der Schulleitung)

Herr OStR Marco Kirsner (komm. Mitarbeiter in der Schulleitung)